AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

KI KEZELI AZ ADATAIT?

Ön egy olyan szállodában tartózkodik, melynek a tulajdonosa az Accor-Pannonia Hotels Zrt. – HU 1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43. 1. emelet, az AccorInvest cégcsoport tagja, amely adatkezelőként jár el az Ön által a tartózkodása előtt, alatt és után megosztott személyes adataival kapcsolatban. Jelen dokumentum bemutatja, hogy a szálloda hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben az Accor Csoport márkája által üzemeltetett szállodában tartózkodik, Ön az Accor Csoportnak is értékes ügyfele, és ebből kifolyólag az Accor S.A. (82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux – Franciaország) vagy kapcsolt vállalkozásai a szállodától függetlenül is kezelik személyes adatait. Az Accor tevékenységeivel kapcsolatos további részletekért, kérjük, tekintse meg a jelen dokumentum végén található, kifejezetten ennek a témának fenntartott bekezdést.

MILYEN CÉLBÓL?

A szálloda az alábbi célokból kezelheti az Ön személyes adatait: ▪ az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében, amely szerződés tartalmazza a foglalásának kezelését, a szálloda tartózkodásával kapcsolatos kötelezettségeinek és szolgáltatásainak teljesítését, a foglalásával kapcsolatos dokumentumok kiadását (számlák, fizetési visszaigazolás stb.), ▪ a szállodánkra vonatkozó hatályos jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából, beleértve az Ön által a szállodában fizetett szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó adók kiszámítását, és a hatóságok jogi előírásai alapján megadott információkat. ▪ a szálloda által érvényesített jogos érdekek miatt, amely az alábbiakat jelenti: – tartózkodása személyre szabása a preferenciái és érdeklődési köre alapján, valamint a szállodában szerzett tapasztalatainak javítása érdekében (azonban a különleges adatok – pl. allergia, vagy a fürdő szolgáltatásaihoz szükséges egészségügyi információk – gyűjtéséhez az Ön előzetes hozzájárulása szükséges), – a tartózkodását követően kiküldött elégedettségi kérdőívek és a szálloda szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb visszajelzések kezelése céljából, hogy javítsuk ezeket a szolgáltatásokat és még jobb élményben részesíthessük a jövőben, – a szállodában szükséges biztonsági intézkedések megtétele érdekében, amely magában foglalja a mágneskártyákat és a videó felügyeletet, – a biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos, a szállodával szemben esetlegesen felmerülő jogi követelések érvényesítése céljából, illetve védelmében, – hírek elektronikus közlése Önnel a szálloda termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, hasonlóan azokhoz, amelyeket korábban megrendelt, vagy amelyekre feliratkozott (erre az ilyen hírek közlése ellen való tiltakozás joga vonatkozik). Amennyiben az ilyen elektronikus hírközlések a termékek vagy szolgáltatások más típusát érintik, vagy amikor ezt előírja a hatályos jogszabály, kérni fogjuk előzetes hozzájárulását, – a szálloda kereskedelmi tevékenységének mérése és statisztika készítése céljából.

HOVA?

A szálloda belső és külső irányban is megoszthatja az Ön személyes adatait az alábbi címzettekkel, amennyiben ez szükséges a fent meghatározott célok elérése érdekében: ▪ a szálloda különböző szolgáltatásait végző jogosult dolgozókkal ▪ egyes szálloda nevében személyes adatot kezelő szolgáltatóval, ▪ hatóságokkal törvény által előirt esetekben. A fentieken túlmenően, mivel a szálloda az Accor Csoport szállodahálózatának része, a tartózkodásával, preferenciáival, elégedettségével, és adott esetben a hűségprogramjával kapcsolatos adatok megosztásra kerülnek az Accor és az Accor Csoport szállodahálózatának szállodái között az egyes szállodákban való tartózkodása minőségének fejlesztése érdekében. Ön bármikor tiltakozhat az adatai ilyen jellegű megosztása ellen, a lenti „Mely jogok?” részben leírtak szerint. Néhány fent leírt esetben a személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre. Ilyen esetben megfelelő jogi garanciák kerülnek alkalmazásra az európai adatvédelmi hatóságok szabályozásával és ajánlásaival összhangban.

MENNYI IDEIG?

A szálloda az alábbi időtartamig kezeli az Ön személyes adatait: ▪ addig az időtartamig, amely összhangban van a szálloda által biztosított szolgáltatások Ön általi használatával, ▪ addig az időtartamig, amely ahhoz szükséges, hogy a szálloda megfeleljen minden vonatkozó jogszabálynak és adott esetben a jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig, ▪ három (3) év időtartamig a legutóbbi szállodai tevékenységét követően a marketinghez, személyre szabáshoz, a tapasztalata javításához és az elégedettsége ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés érdekében.

MELY JOGOK?

Önnek joga van: ▪ hozzáférnie azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a szálloda gyűjtött Önnel kapcsolatban, valamint adathordozást kérelmezni, ▪ adathelyesbítést kérni a szállodától, amennyiben az Önnel kapcsolatos információ nem pontos, ▪ megkérni a szállodát, hogy információt töröljön Önnel kapcsolatban, ▪ tiltakozni a személyes adatai szálloda általi felhasználása ellen, ha azokat jogos érdekből kezelik (pl. tiltakozás az ellen, hogy marketinganyagokat vagy elégedettségi kérdőíveket kapjon), ▪ az adatkezelés korlátozásához, ▪ visszavonni a hozzájárulását (Önre nézve hátrányos következmények nélkül), ha a hozzájárulás a személyes adatok gyűjtéséhez volt szükséges. Ezen jogok gyakorlásához kérjük, küldje el kérelmét a szállodának az alábbi címre: hu.gdpr@accorinvest.com. Joga van továbbá panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. A fentieken túlmenően joga van tiltakozni a személyes adatai Accor Csoporttal való megosztása ellen. Ennek a jognak a gyakorlásához kérjük, keresse fel a „Privacy and Security” (Adatvédelem és biztonság) részt az alábbi weboldalon: https://help.accor.com

TÖBB INFORMÁCIÓ

További információkért a szálloda adatkezelési tevékenységével kapcsolatban kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzat ügyfeleknek dokumentumunkat, amely a https://www.accorinvest.com/data/ oldalon érhető el, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a hu.gdpr@accorinvest.com e-mail címen. Bármikor felkereshet bennünket, hogy igényelje Adatvédelmi szabályzat ügyfeleknek dokumentumunk egy példányát. Készítsen fotót erről a dokumentumról, amennyiben szeretne megőrizni egy másolatot róla. Kérhet továbbá a dokumentumból egy példányt a szálloda recepcióján is.

AZ ACCOR CSOPORTTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

Amennyiben az Accor Csoport márkája által üzemeltetett szállodában tartózkodik, Ön az Accor Csoportnak is értékes ügyfele, és ebből kifolyólag az Accor S.A. (82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux – Franciaország) vagy kapcsolt vállalkozásai szintén, a szállodától függetlenül kezelik személyes adatait. Bizonyos esetekben (ha az „ALL” mobilalkalmazáson vagy az all.accor.com weboldalon keresztül foglal), az Accor közvetlenül Öntől gyűjt adatokat. Néhány egyéb esetben az Accor közvetett módon gyűjt adatokat a szállodán keresztül, ahol tartózkodik. Az Accor mindkét esetben az Accor Személyes Adatok Védelmére Vonatkozó Szabályzatában felvázolt célokból és védelmi intézkedésekkel használja az Ön személyes adatait. Az Accor Személyes adatok védelmére vonatkozó alapszabályait úgy érheti el, hogy ellátogat az alábbi weboldalra: https://all.accor.com/information/legal/data-protection.en.shtml Amennyiben kérdése van a személyes adatai Accor általi kezelésével kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot az Accor Adatvédelmi Tisztviselőjével az alábbi címen: accorhotels.dpo@accor.com.